GJENDJA E MUSLIMANËVE PËRSE KËSHTU

Pejgamberi ynë i dhashur njëherë tha:unë nuk kam frikë për ju nga varfëria,por kam frikë nga hapja e dyerve të pasurisë,bojllëkut lluksuzit dhe komoditetit,ju atëherë do të garoni në jetën e shfrenuar,dhe mu atëherë ju do të zhdukeni,ashtu sic u zhdukën ata që ishin para jush.
Sod,një numer i madh i Muslimanëve janë bë të tillë,kurse udhëheqësit arabë me shumicë.
O Zot,na mbro nga ajo që Pejgamberi ka paralajmëru,dhe mos lejo të behemi të tillë.
Amin ja Rabbel alemin.

Shkruar nga hoxha Zekerija Bajrami. /Radio Pendimi