Friga e Gjeneralit-Serbo-Sllavë:

Pakë Muajë ma heret një Gjeneral i…
Ushtrisë/Serbo-Sllave,ka pase thënë…
Se nuk i Frigohet,Rajonit ne Ballkanë….
Porë vetëm një Probleme,atë e shqetson..
 
Janë JO-Shqiptarët,e Thjeshtë,porë janë..
Shqiptarët-Islamista,ketë Gjeneral,qe aqë..
Shumë po e Shqetsonë,se Gjdo ditë,Islami..
Në Trojete Shqiptare,vetëmë po Lulëzonë…
 
E,Kjo shumë Gjeneraletë e Qetniketë,po na i..
Pengonë pse Shqiptarëtë,në Xhamija,shumë…
Po shkojnë e kjo Shkijete,e Qetnikët-Gjeneral….
Tepërë po na i Frigonë,se Shqiptari,në Xhami,shkonë..
 
Jo mosë ki Frigë o,Gjeneral-Qetnik i zi se Muslimani…
Kurrë ska Vra e nuk vret,Femi,Pleqe,Gra ju nuk,kursyt..
Edhe Bagetinë,shumë ke pre,e shumë ke Shkatërruarr…
O,Gjeneral i Ushtrris-Serbo-Sllave,e tashë pritni edhe ju..
Denimin nga i Madhi Allah Azzuvexhel,ju shkatroftë,me-Temelë-Amin:
 
1:07:2012: Sabri Vilanci-Vushtrri: