FILLO ME VETEN E PASTAJ ME TJETRIN

Fillo me veten dhe tha:

Do të fali.

Do të përkujdesem për pastërtinë.

Do t’i ndihmoj nevojtarit.

S’do të pi duhan.

S’do të gënjej.

Do të bëhem pozitiv dhe produktiv.

Do t’i respektoj mendimet e të tjerëve.

S’do të jem mendjemadh.

S’do të jap ryshfet.

Do të jem i mëshirshëm dhe i sjellshëm.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU