FILLO ME VETEN E PASTAJ ME TJETRIN

Filloi me veten dhe tha se

▪Do të fali.

▪ Do të përkujdesem për pastërtinë.

▪Do t’i ndihmoj nevojtarit.

▪S’do të pi duhan.

▪S’do të gënjej.

▪Do të bëhem pozitiv dhe produktiv.

▪Do t’i respektoj mendimet e të tjerëve.

▪S’do të jem mendjemadh.

▪S’do të jap ryshfet.

▪ Do të jem i mëshirshëm dhe i sjellshëm.

 Nga arabishtja: Irfan Jahiu