FATKEQËSITË NA VIJNË SHKAKU I GJYNAHEVE TONA

Prishet makina – mësysh.

Probleme bashkëshortore – mësysh.

Sëmuret fëmija – mësysh.

Pakësohet tregtia – mësysh.

Zhytemi nëpër mëkate e gjynahe dhe asnjërit nuk na shkon mendja se fatkeqësitë tona vijnë për shkak të GJYNAHEVE!

Allahu thotë: “Çfarëdo fatkeqësie që ju godet, është si pasojë e asaj që e keni bërë vetë; por Ai fal shumë.” (Esh-Shura: 30)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU