FALEM DHE AGJËROJ, PO NUK JAM E MBULUAR!!

E pyeti: a agjëron dhe falesh?

U qesh dhe tha: Normalisht që agjëroj dhe falem!

E pyeti: a je e mbuluar me hixhab?

U përgjigj: Jo, nuk jam e mbuluar!

E pyeti: kush të detyroi të agjërosh dhe të falesh?

Tha: Allahu i Madhëruar!

Kush ta ka detyruar hixhabin?

Heshti një momenti dhe pastaj u përgjigj: Allahu i Madhëruar!

I tha: atëherë hesht dhe dëgjo këtë ajet ku Allahu i Madhëruar thotë: “Mos vallë, një pjesë të Librit e besoni, kurse pjesën tjetër e mohoni?! Cilido prej jush që vepron kështu, do të ndëshkohet me poshtërim në këtë jetë, ndërsa në Ditën e Kiametit do të dërgohet në dënimin më të ashpër. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimevetuaja”. Bekare 85.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU