Ezani nuk ndërpritet për 24 orë përgjatë në gjithë rruzullin tokësor

Një hulumtues pas disa veprimeve matematikore ka arritur në rezultatin se ezani në të gjithë rruzullin dëgjohet për 24 orë pa ndërprerje.

Abdul Hamid Fazel, hulumtues nga EBA tha se ezani në të gjithë rruzullin nuk ndërpritet pasi menjëherë pasi ai përfundon në një vend, nis në një vend tjetër.

Rruzulli është i ndarë në 360 pjesë nga poli i veriut tek ai i jugut dhe nga njëra pjesë në tjetrën afati kohor është 4 minuta, që përkon me afatin e nevojshëm për thirrjen e Ezenit,shkruan k.islame. 360 pjesët po të shumëzohen me 4 minuta dalin 1440 minuta dmth 24 orë.