EMËRTIMET E DYNJASË DHE ATO TË AHIRET

Përkujdesemi tepër për emërtimet tona në dynja;

Profesor;

Mjek;

Farmacist;

Inxhinier;

Drejtor;

Mësues..

Mirëpo.. vallë çfarë përgatitëm për emërtimet tona në ahiret!!

Agjërues,

Që falin namaz nate,

E përmendin Allahun,

Që kërkojnë falje!!

Pyetje që meritojnë meditim?!

Shpeshtoni meditimin e fjalëve të Allahut: “Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time!”. Fexhër 24, që ta kuptoni se jeta e realët nuk është ajo e tanishmja!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU