Edhe pse të uritur pëllumbat largohen nga ushqimi sepse shkruan emri Allah ( Video )

S u b h a n A l l a h . . .

E pabesueshme … Një njeri ka shkruar fjalën “Allah” me kokrrat e grurit në një kopsht i mbushur plot me zogj pëllumbash, por zogjtë me gjithë se të uritur, largohen nga gruri në respekt për emrin e të Madhërishmit …
Nuk e besonë derisa se shikonë …