E NESËRMJA DO TË JETË MË E MIRË

Dije se e nesërmja do të jetë më e mirë,

dhe situatat do të përmirësohen.

Dhe buzëqeshja do të jetë më e bukur,

dhe shpirti do të jetë më i qetë.

Çdo shpresë do të realizohet,

dhe çdo ëndërr do të mbin trëndafil.

Dhe kjo, e tëra, me lejen dhe mirësinë e Allahut dhe madhështinë e Tij,

dhe kjo e tëra do të ndodhë, madje do të ketë edhe gëzim më të madh.

Jo se e di fshehtësinë, po thjesht kam mendim të mirë për Zotin tim!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU