DYNJAJA ËSHTË TRI DITË

Dynjaja është tri ditë:

E djeshma; e jetuam dhe më nuk kthehet!

E sotmja; e jetojmë dhe nuk vazhdon gjithmonë!

E nesërmja; nuk e dimë se ku do të jemi!

Andaj fal dhe mëshiro dhe leja krijesat Krijuesit, unë dhe ti dhe ata një ditë do të shkojnë dhe nuk do të mbetemi në dynja përgjithmonë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU