Dobitë e përdorimit të misvakut

Thotë imam Ibn Kajim el-Xheuzije (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “Zadul Mead” (4/296):
Misvaku ka disa dobi:

Pastron gojën; Forcon mishin e dhëmbëve; Ndalon gëlbazën; Pastron shikimin;
Largon zverdhjen e dhëmbëve; Shëron stomakun; Pastron zërin;Ndihmon në tretjen e ushqimit; Lehtëson rrugët e të shprehurit;

Të bën aktiv ndaj leximit; Të bën aktiv ndaj përmendjes së Allahut; Të bën Aktiv ndaj namazit; Largon gjumin; Kënaq Allahun; Melaiket e pëlqejnë; I shton veprat e mira. /Radio Pendimi/