DIVORCI EMOCIONAL

Shpesh e dëgjojmë shprehjen se periudha e fejesës është ajo më e bukura dhe se periudha që vjen pas martesës në të dashuria vdes! Për fat të mirë, kjo shprehje nuk është e vërtetë, sepse dashuria nuk vdes, po vetëm se i ndryshohen format dhe pamjet me kalimin e kohës.

Gjatë periudhës së fejesës, për shkak të natyrës së periudhës nuk ka plotësim të tërësishëm të emocioneve dhe ndjenjave, dhe dashuria në këtë periudhë mes dy bashkëshortëve të ardhshëm shprehet në formën e fjalëve dhe dhuratave, etj.

Kurse pas martesës dhe lindjes së fëmijëve, dashuria në këtë periudhë shprehet nëpërmjet përkujdesjes për shtëpinë dhe familjen, dhe angazhimit për të fituar pasuri dhe plotësimit të kërkesave familjare, etj.

E kjo a nuk është dashuri?! Që ata të dy të lodhen për hir të lumturisë së tjetrit. E kjo a nuk është dashuri?!

Kur përgjegjësit dhe detyrimet shtohen brenda rrethit familjar, pa dyshim se kjo merr kohë më tepër nga ata dy dhe hisja e romantikës mes dy bashkëshortëve fillon të zvogëlohet dhe kjo bën që ata dy të ftohen mes veti me kalimin e kohës dhe me të vijnë edhe problemet, madje edhe divorci, duke menduar se dashuria më nuk ekziston në jetën e tyre. Kurse në realitet dashuria ekziston dhe ajo reflektohet në jetën e tyre, por në pamje dhe formë tjetër.

Edhe përskaj gjithë kësaj, ndjenjat e gruas do vazhdojnë të mbeten të ndërlidhura me fjalën e bukur dhe butësinë dhe mëshirën, dhe ndjenjat e burrit do vazhdojnë të mbeten të ndërlidhura me respektin dhe besimin.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU