DISA URTËSI

Jua dhuroj disa urtësi që më lanë mbresa:
1. Nëse je në namaz, ruaje zemrën tënde të mos preokupohet me diç tjetër.
2. Nëse je në mesin e njerëzve, ruaje gjuhën tënde nga përgojimi.
3. Nëse je në shtëpitë e njerëzve, ruaje shikimin.
4. Nëse je pranë ushqimit, ruaje stomakun.
5. Dy gjëra mos i përkujto asnjëherë: Dëmin e njerëzve që ta kanë bërë dhe të mirat që ti ua ke bërë.
6. Dy mos i harro asnjëherë: Allahun e Madhëruar dhe Ditën e Ahiretit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU