DISA GABIME QË VEPROHEN GJATË RAMAZANIT

1. Braktisja e lutjes së pranuar para namazit të akshamit.

2. Vonimi i iftarit derisa të kryhet ezani (prej sunetit është përshpejtimi i tij).

3. Falja e namazit të akshamit në shtëpi dhe jo në xhami me xhemat.

4. Teprimi në ushqim dhe pije.

5. Humbja e kohës në gjëra të kota në mes dy namazeve, të akshamit dhe jacisë.

6. Mosplotësimi i namazit të teravive me imam.

7. Shpërfillja e syfyrit.

8. Braktisja e lutjes së pranuar në kohën e syfyrit.

9. Shkujdesja nga gjallërimi i natës së Kadrit (qëllimi është për 10 netët e fundit).

10. Shkujdesja nga leximi i Kuranit dhe të përfunduarit e tij.

11. Mos kalitja e fëmijëve që të mësohen të agjërojnë.

12. Falja e namazit vetëm se gjatë muajit të Ramazanit dhe braktisja e tij jashtë Ramazanit.

13. Të preokupuarit me filma dhe seriale.

14. Të fjeturit e tepërt gjatë ditës dhe ndeja gjatë natës duke e kaluar në gjëra të padobishme.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU