DHJETËSHJA PLOTË BEGATI

Të shfrytëzosh mundësitë që Zoti i Gjithëmëshirshëm i jep është investim në të ardhmen për të mirën tënde.
Dhjetëditëshi i dhulhixhes është mundësi e artë, me vepra të rëndomta të fitosh shpërblime të veçanta. Mesazhi i kësaj vlere është nxitja dhe stimulimi për të përmirësuar veprat.
“Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë ka më shumë vlerë se këto ditë.” (hadith)
Provo prej çdo mirësie të pakësh një mundësi. Mos ngurro!

Shkruar nga hoxhë Ekrem Avdiu. /Radio Pendimi