DHEU NGA XHENETI !

Mësuesi njërit nga nxënësve të vet i tha: Nuk do ta jap notën e plotë përderisa nuk më sjell dhe nga Xheneti!!

Nxënësi i tha: Mësues, nëse ta sjelli a do ta marr notën e plotë?!

Ia kthehu: Po!

Nxënësi u kthye në shtëpi, dhe në ditën tjetër, mësuesit ia dërgoi një enë me dhe.

Mësuesi e pyeti se prej ku e solle dhe si e solle?!

U përgjigj: I thash nënës sime të ecën mbi dhe, e pastaj e tubova dhe ta solla, dhe ashtu si na mësove se Xheneti është nën këmbët e nënës, unë atë e veprova!

Mësuesi filloi të qan dhe ia dha notën e plotë!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU