DEFINICIONI I KOHËS!!

E ngadalshme .. kur pret!

E shpejtë .. kur frikohesh!

E gjatë .. kur je i pikëlluar!

E shkurtë .. kur gëzohesh!

Nuk mbaron .. kur ke dhembje!

Nuk e ndjen atë .. kur je i lumtur!

Vrasëse .. kur je në gjendje vetmie!

Ndalet .. kur dashuron!

“Kohën” .. nuk e përcaktojnë akrepat e orës, po ajo ndryshon sipas të rrahurave të zemrës tënde dhe gjendjes tënde shpirtërore!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU