CILËT JANË SYTË E BUKUR?

Sytë e bukur:

Nuk janë sytë e zi.

E as nuk janë sytë e kaltër,

E as nuk janë sytë e gjelbër,

E as nuk janë sytë e ëmbël si mjalti,

E as ata që i kanë qerpikët e gjatë.

Por, sytë e bukur janë ata sy që kur shikon në ta, duke qenë ti i zemëruar, u buzëqeshesh atyre.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU