Rtv Pendimi

CILËSITË E NAIVIT

Naivi njihet nga gjashtë cilësi:
Zemërimi pa i bërë gjë.
Të folurit që nuk ka dobi.
Dhënia aty ku nuk e ka vendin.
Nuk e dallon shokun e tij nga armiku.
E përhap të fshehtën.
U beson të gjithëve.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

TË NGJAJSHME

IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH