Cila është dispozita e gjuetisë në muajin ramazan?

DISPOZITA E GJUETISË NË MUAJIN RAMAZAN!

Pyetje:
Cila është dispozita e gjuetisë në muajin ramazan?

Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë :
” Kush del në gjueti dhe mbytë gjahun (qoftë ai lepur, fllonzë), një gjë e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë e agjërimit të tij.
Dmth, agjërimi i tij është i saktë.

Dhe, nuk ka asnjë ndalesë në lidhje me gjuetinë në muajin e bekuar të Ramazanit.
Pra, lejohet gjuetia në muajin e bekuar të Ramazanit.

Nga arabishtja :
Suad B. Shabani
30.06.2015