ÇDO GJË KA BUKURI !

Bukuria e zemrës është në frikën nga Allahu.

Bukuria e mendjes është në diturinë.

Bukuria e shpirtit është në falënderimin.

Bukuria e gjuhës është në heshtjen.

Bukuria e fytyrës është në adhurimin.

Bukuria e zemrës është në lënien e zilisë.

Bukuria e fshehtësisë është në durimin.

Bukuria e shërbimit është në sjelljen.

Bukuria e të folurit është në sinqeritetin.

Bukuria e trupit është në modestinë.

Bukuria e gjithë kësaj është në suksesin nga Allahu.

Allahu na furnizoftë bukurinë e jashtme dhe të brendshme!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU