BËJI KËTO RREGULLA LIGJ NË SHTËPI!!

Fëmijët janë kënaqësia e syve të prindërve të tyre, dhe mbi prindërit, bie përgjegjësia e edukimit të tyre. Projekti i edukimit është projekti më i rëndësishëm në jetën e prindërve! Në vazhdim do t’i sjellim disa rregulla, ku prindi, kishte qenë mirë që fëmijëve t’ua mëson, dhe t’ua bën ligj dhe rregull shtëpie:

1. Namazi në kohën e vet.

 2. Fjalët, ju lutem dhe ju falënderit, janë me rëndësi.

3. Pa rrahje, pa mallkim, pa sharje, dhe pa fjalë që e dëmtojnë moralin.

4. Shprehu për ndjenjat e tua, me edukatë dhe me qartësi.

5. Mbylle atë  që e hape, dhe ngrite atë që e zbrite, dhe bëje vendin të jetë më mirë se që ishte.

6. Dhoma jote është përgjegjësia jote.

7. Kur tjetrit flet, dëgjoje, dhe mos e ndërpre atë që flet.

8. Jep selam kur hyn dhe kur del.

9. Kush nga shokët  juaj na viziton duhet ti respekton ligjet e tona.

10. S’ka ushqim brenda dhomës.

11. Në gjumë para orës 10.

12. Ndalohet përdorimi i çdo mjeti elektronik kur familja janë të ulur bashkë.

13. Gjatë ushqimit s’ka vend për mospajtime.

14. Secili e bart përgjegjësinë e ruajtjes së shtëpisë dhe gjërave të saj.

15. Askush mos të hynë në dhomën  e tjetrit kur është vet, pa leje dhe pa trokitur në derë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU