BËJE TRADITË DITORE!!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të sabahut, e ti vetëm se e ke thënë dhikrin e mëngjesit!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të drekës, e ti vetëm se e ke lexuar një faqe nga Kurani!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të ikindisë, e ti vetëm se ke thënë estagfirullah, shtatëdhjetë herë!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të akshamit, e ti vetëm se e ke thënë dhikrin e mbrëmjes!

Mos u ngrit nga sixhadeja jote pas namazit të jacisë, e ti vetëm se je lutur për lumturi!

Mos harro se me leximin e ajetul Kursisë pas çdo namazi farz, mes teje dhe mes Xhenetit ju ndan vetëm se vdekja!

Veproje dhe do ta shohësh dallimin!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU