BARASPESHA E LUMTURISË SË VËRTETË

1. Do shëndet – kapu për agjërimin.
2. Do dritë në fytyrë – kapu për namazin e natës.
3. Do pasuri dhe bollëk – kapu për leximin e Kuranit.
4. Do lumturi – fale namazin në kohën e vet.
5. Do lehtësim – kapu për istigfar.
6. Do që brenga të të largohet – kapu për dua.
7. Do që vështirësia të të largohet – thuaj la haule ue la kuvete il-la bil-lah (nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e Allahut).
8. Do bekim dhe bereqet – dërgo salavate për të Dërguarin e Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU