ARDHJA E MENSTRUACIONEVE PAK PARA PERËNDIMIT TË DIELLIT (IFTARIT)

Pyetja:

Një grua ka agjëruar tërë ditën dhe në mbrëmje paka para perëndimit të diellit (iftarit) i kanë ardhur menstruacionet. A obligohet ajo që ta kompensoj atë ditë apo i pranohet agjërimi i tillë?

Përgjigja:

? Nëse femrës së tillë i janë paraqitur menstruacionet para perëndimit të diellit atëherë ajo obligohet me kompensim të asaj dite, pa marrë parasysh sa e shkurt është kjo kohë. Ndërsa nëse i është paraqitur gjaku pas perëndimit të diellit atëherë nuk ka nevojë ta kompensoj sepse agjërimi i saj është i saktë.

Komisioni i përhershëm, vëll. 10 fq.155, fetvaja nr. 10343

Përshtati Lulzim Susuri

http://www.ehlihadithi.com/

https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri