ALLAHU E SHKROI TREGIMIN E JETËS SËNDE!!

Shejh Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: “Allahu, është Ai i cili e shkroi tregimin e jetës sënde, për këtë arsye sillu mirë kur e rrëfen atë..

Sillu mirë në gjykimin tënd për atë që ndodh brenda saj..

Ankoju për gjendjen tënde Zotit tënd, por..

Mos iu anko robërve të Tij.. dhe bëhu i sigurt se çdo pikëllim që ti e përjeton, ose vjen nga ajo se Ai të donë.. e të sprovon..

Ose vjen nga ajo se Ai të donë.. dhe dëshiron që nga gjynahet të pastron!

Do të vjen dita kur do ta zbulosh se pikëllimi jot të ka mbrojtur nga zjarri.. dhe durimi jot të ka futur në Xhenet!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU