Akademia e Kur’anit

Keni deshirë të madhe të mësoni leximin e Kuranit, mirëpo nuk keni mundësi të shkoni në xhami për shkak të obligimeve të përditshme ?!

Akademia e Kuranit ju ofron zgjidhjen që ju duhet. Mësimin e Kuranit për femra nga shtëpia përmes internetit, ju mjafton vetëm që të keni një telefon ose laptop .

Për të katertin vit me radhë me sukses Akademia e Kuranit organizon Kurs Online për mesimin e leximit të Kuranit për femra , ku deri me tani nga Akademia e Kuranit kane dalë shumë nxënëse të cilat e kanë mësuar Leximin e Kuranit me rrjedhshmeri të plot dhe të cilat kanë qënë shumë të kënaqura nga ky kurs.

Kursi është për fillestare të cilat nuk dijnë të lexojnë Kuran në gjuhën Arabe, dhe për ato të cilat dëshirojn ta përmirsojn leximin e Kuranit (Texhvidin) dhe risi këtë vit është edhe kursi për mësim përmendesh të xhuzit të fundit të Kuranit.
Kursi është me pagesë mujore dhe zgjat 1 vit deri 1 vit e gjysë .

Investimi më i mirë që një besimtare mund të bejë për ngritjen e imanit të saj, afrimin drejt Allahut, dhe mbi të gjitha investim frutet e të cilit do ti mbledh në këtë botë dhe në ahiretë .

Allahu xh.sh. ne Kuran thote:
“Padyshim, ata që e lexojnë Librin e Allahut dhe kryejnë namazin, dhe haptazi e fshehurazi japin nga ajo me çka i kemi furnizuar Ne, shpresojnë shpërblimin që nuk do të humbas. Që (Ai) t’jua plotësojë shpërblimin dhe që t’ju shtojë atyre nga dhuntitë e Tij. Me të vërtetë, Ai është Falës dhe Falenderues.” (Fatir: 29-30).
Ndersa Habab Ibn Mundhiri,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- ka thënë: ” Afrohu tek Allahu sa të kesh mundësi. Por, dije se nuk ke mundësi të afrohesh tek Allahu me diçka që është më e dashur tek Allahu, sesa Fjala e Tij ( Kur’ani Famëlartë).”

Nese deshiron ta fitosh kënaqesinë e Allahut Fuqiplotë duke mësuar leximin e Fjalës së Tij – Kur’anit ashtu sic ka zbritur, me shqiptim të shkronajve me përpikmeri dhe praktikimin e rregullave të texhvidit ateherë mos e humb këtë mundesi.

Nxitoni sepse numri i nxënësve që do të pranohen është i kufizuar. Për më shumë detaje rreth kursit na kontaktoni në Facebook: Akademia e Kuranit ose në Viber: 0038970852755.

Hfz.Sihana Ademi