Ajo që po na mungon shumë është thënja: NUK E DI.

Hejthem bin Xhemil ka thënë:”Kam qenë prezent te imami i Medines Malik bin Enesi kur është pyetur për 48 mesele dhe ne 32 prej tyre është përgjigjur NUK E DI”.
Ndërsa, një nga të parët tonë ka thënë:”Kur njeriu e pranon se nuk di, ai vërtetë di shumë”.

Allahu na e shtoftë dijen e dobishme!
(Përkthim nga gj. arabe)

Hoxhë: Fadil Musliu