A lejohet që ta kryej haxhin për babën tim të vdekur para se ta ….

Pyetje:
A lejohet që ta kryej haxhin për babën tim të vdekur para se ta kryej haxhul islamin tim (haxhin e parë për veten time)?

Përgjigje:
Nuk lejohet ta kryesh haxhin për askënd para se ta kryesh haxhin për vete (haxhetul islamin).

Autor: Shejh Dr. Salih Ibn Feuzan el Feuzan,- Allahu e ruajtë!
Nga arabishtja: Suad Shabani