A I DI KËTO KATËR PREMTIME HYJNORE?!

1. Nëse tregoheni mirënjohës, Unë do tjua shtoj edhe më shumë begatitë e Mia. (Ibrahim: 7)

2. Prandaj, më kujtoni Mua (me namaz e lutje) që Unë tju kujtoj (me shpërblime). (El-Bekare: 150)

3. Lutmuni Mua, se do tju përgjigjem! (El-Gafir: 60)

4. Allahu nuk do ti ndëshkojë ata, përderisa ata i kërkojnë falje Atij. (El-Enfal: 33)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU