A është mëkat rritja dhe lyerja e thonjve?

Pyetje:
A është mëkat rritja dhe lyerja e thonjve?

Përgjegje:
Alejkum selam!
Sa i përket rritjes së thonjve është e ndaluar, haram, kurse lyerja
është e ndaluar nëse ajo del para njerëzve të huaj. Por, nëse ajo i
shlyen thonjët para se të marrë abdes (sepse nuk bën të merret abdes
me thonj të lyer) dhe rrin me thonj të lyer para bashkëshortit, prindërve, vëllezërve të saj nuk është haram.

Hoxhë Bedri Robaj