A është KORUPCIONI apo EXTREMIZMI fetarë problem tek populli Shqiptarë?

Hoxha i nderuar nga Shkupi Bekir Halimi i është përgjigjur shkurtimisht pyetjes së parashtruar nga Koha Islame se A është KORUPCIONI apo EXTREMIZMI fetarë problem tek populli Shqiptarë?

Përgjigje:

Për tu shëndru një gjë në problem duhet të jetë i pranishëm në masë dhe të shkon në rritje. Andaj ekstremizëm nëse ka është në individ, saqë nuk është shndërruar në dukuri, kurse korrupcioni është shndërruar qe moti në dukuri dhe është në rritje e siper. Andaj pasurimi marramendës i udheheqësisë politike, që nga nivelet më të larta e deri te ato më të ultat tregon se korrupcioni është problem real, të cilin dikush mundohet ta mbulon me trumpetim për pranim të ekstremizmit.