A është haram mbajtja e rruzave për meshkuj?

Pyetje:
Tung! A ka mundësi të m’a tregoni emrin e ndonjë libri i cili ka shumë
dua dhe që tregon se kur falen pesë kohët e namazit sepse dua t’i fali
pesë kohët e namazit se xhumanë e fali qe një vit. E kam edhe një
pyetje për ju: A është haram për muslimanin që të mbajë rruza në duar
apo në qafë? Ju falënderoj për mundësinë që m’a keni dhënë për
këtë mesazh!

Përgjegje:
Eselamu alejkum!
Libri më i përshtatshëm i cili ka sure (dovë) të Kur’anit mendoj se
është: “Rruga e Muslimanit “ dhe aty e keni edhe formën e namazit.
Mund ta kërkoni prej ndonjë vëllau musliman, inshallah ua sjellë.
Kurse, sa i përket vendosjes së rruzave në qafë apo dorë të
mashkullit është e ndaluar, haram.

Hoxhë Bedri Robaj