A E KEMI SHIJUAR ËMBËLSINË E BESIMIT?

Pejgamberi a.s. thotë: ” Tre gjëra kush i ka ai e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit, besimit.
1- Kush e don Allahun dhe të dërguarin e Tij më shumë se çdo kend dhe se çdo gjë tjetër.
2- Kush e don vëllanë e tij besimtarë vetëm për hirë të Allahut, pa fare interesi të kësaj bote.
3- Kush frikësohet se po bën gabim që me te mund të dalë nga feja, ashtu siç frikësohet se po hidhet në zjarr.”Këta njerëz e kanë shijuar ëmbëlsinë e besimit.
O Zot, na bëj prej tyre ja Rabel Alemin!

Hoxhë Zekerija Bajrami