A DONË TA DISH SE KUR NUK JE BURRË I MIRË!!

1. Kur mendon se roli i gruas është anësor, dhe se ajo është thjesht një shërbëtore, dhe kur ti nuk e respekton rolin e saj në shtëpi, që ajo përkujdeset për fëmijët e tu, dhe për edukatën dhe arsimimin e tyre, duke mos i lënë anësh edhe punët e shtëpisë.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

2. Kur gruaja e lodh veten në përgatitjen e ushqimit të cilin ti e preferon, dhe ti pastron rrobat, dhe ti hekuros ato, dhe nga ti nuk e dëgjon asnjë fjalë falënderimi.. dije si ti nuk je burrë i mirë!!

3. Kur gruaja jote nervozohet nga lodhja e punës që e bën brenda shtëpisë dhe jashtë saj (ku të ndihmon ty për nevojat e përditshme të jetës), dhe kur nervozohet nga lodhja e fëmijëve dhe kërkesave të tyre të cilat nuk kanë fund, dhe nga presioni i jetës së përditshme, dhe ti, nuk ia zbut atë nervozë dhe nuk bën sabër me të, dhe ndoshta edhe e divorcon.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

4. Kur ulesh ti me gruan, dhe veshja jote është e keqe, dhe të vjen erë e keqe, flokët i ke të parregulluara, dhe asaj i drejtohesh dhe i thua që të rregullohet për ty.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

5. Kur ti i përhap fshehtësitë e tua dhe të gruas para shokëve.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

6. Kur ti e ndalon gruan ta viziton farefisin, duke e ditur se ajo e ka për detyrë ta viziton farefisin dhe ta respekton prindin.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

7. Kur ti e privon gruan nga agjërimi dhe namazi vullnetar, dhe kur ti e pengon me diçka kur ajo fillon të lexon Kuran.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

8. Kur ajo dëshiron të merr pjesë në mendimin tënd për sa i përket ndonjë problemi që ka ndodhur në lidhje me fëmijët, apo ajo kërkon nga ti t’i tregosh se çka donë që ta gatuan dhe ta hash, dhe ti ia kthen shpinën dhe fillon të lexon gazetë.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

Kur ti mendon se çështjet duhet të shikohen vetëm se nga prizma e botëkuptimit tënd.. dhe harron se gruaja duhet të trajtohet si njeri, e cila i ka të  drejtat e saj dhe mbi të ti ke detyrime, dhe se jeta është një udhëtim ku në të marrin pjesë të dy bashkëshortët, dhe se mëshira, dhe dashuria, dhe butësia, janë themeli i jetës bashkëshortore.. dije se ti nuk je burrë i mirë!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU