9-GRAVE ME MENSTRUACIONE DHE LEHONI A U LEJOHET TË HANË USHQIM NË DITËT E RAMAZANIT?

Pyetja:

Grave me menstruacione dhe lehoni a u lejohet të hanë ushqim në ditët e Ramazanit?

Përgjigja:

? Po, atyre u lejohet ngrënja dhe pirja në ditët e Ramazanit sepse nuk e kanë obligim agjërimin. Por duhet pasë kujdes që ato të hanë fshehurazi nga fëmijët pasi kjo gjë do të krijonte huti tek ta dhe nuk do të ishin në gjendje ta kuptonin. ?

Shejh Uthejmini, marrë nga libri 52 pyetje dhe përgjigje rreth dispozitave të menstruacioneve, fq. 13)

Përshtati Lulzim Susuri

http://www.ehlihadithi.com/

https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri