Falënderoje Zotin që je gjallë!

Sot disa nuk janë në mesin e të gjallëve, ndërsa ti je zgjuar dhe je i privilegjuar.

Falënderoje Zotin duke thënë: “Falënderimi i takon Allahut, i Cili na ngjalli pasi na vdiq dhe pas ringjalljes tek Ai do të tubohemi”(Hadith).
Filloje ditën me vepra të mira dhe shfrytëzoje atë maksimalisht, nuk i dihet mund të jetë dita jote e fundit!
Allahu na bëftë vepërmirë!

Hoxhë Fadil Musliu