25- A KA SHPËRBLIM FËMIJA NËSE AGJËRON

Si qëndron dispozita për agjërimin e fëmijës i cili akoma nuk ka hyrë në moshën e pubertetit ?

Përgjigja:

? Agjërimi i fëmijës nuk është obligim fetar për të, mirëpo përgjegjësi i tij duhet ta urdhëroj me agjërim që të ushtrohet për vitet në vazhdim. Prandaj themi se agjërimi i fëmijës që nuk ka hyrë në moshë të pubertetit është sunet, shpërblehet për të dhe nuk ka gjynah nëse nuk agjëron.

Shejh Ibën Uthejmini (Fikhul ibadat, fq. 186)


Përshtati Lulzim Susuri
http://www.ehlihadithi.com/
•••? https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri