20- TË SHIJUARIT E USHQIMIT ME GJUHË GJATË AGJËRIMIT

A lejohet ta shijoj ushqimin gjatë ditëve të Ramazanit duke ditur se jam agjërueshëm?

Përgjigja:

? Nuk ka problem një gjë e tillë pasi e kërkon nevoja. Por me kusht që ta pështuj atë që e ka shijuar (duke u siguruar kështu se nuk do t`i shkoj asgjë në stomak. Sh.p.)

Shejh Muhamed Salih Uthejmin. (52 sualen an ahkamil hajd, fq.20)


Përshtati Lulzim Susuri
http://www.ehlihadithi.com/
https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri