11- A I LEJOHET AGJËRIMI GRUAS ME MENSTRUACIONE OSE LEHONI?

A i lejohet agjërimi guas me menstruacione apo lehoni?

Përgjigja:

? Gruas me njërën nga dy gjenjdet e lartpërmendura në pyetje i ndalohet të agjërojë dhe ajo gjidhsesi duhet ta kompensoj agjërimin pas pastrimit nga ai gjak. Këtë e mbështesim në haithin e shënuar tek dy sahihët (Buhariu dhe Muslimi) se Aisheja, radijallahu anha, ka thënë: “Urdhëroheshim me kompensimin e agjërimit e jo edhe të namazit” përgjigje kjo që Aisheja e dha kur u pyet: “Pse gruaja me menstruacione obligohet ta kompensoj agjërimin kurse jo edhe namazin?” Ajo i shpjegoi se kjo çështje është prej atyre që duhet respektuar argumentin rreth saj duke mos e future në të logjikën e njeriut.

Et-Tenbihat, të Shejh Feuzanit, fq. 36.

Përshtati Lulzim Susuri

http://www.ehlihadithi.com/

? https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri