10 Doktorët më të mirë në botë

10 Doktorët më të mirë në botë:

1-Kurani.
2-Pirja e shumtë e ujit.
3-Gjumi i mjaftueshëm natën.
4-Marrja e ajrit të pastër.
5-Ecja 1-2 orë në ditë.
6-Ushqimi i shëndetshëm dhe i rregullt.
7-Rrezet e diellit jo të dëmshme.
8-Mjalta.
9-Fara e Zezë.
10-Kënaqësia dhe pajtimi me Kadan dhe Kaderin(atë çka ka caktu Allahu).

Përktheu dhe përshtati:
Aid F.Musliu