BËHU MIK I TILLË PËR TJETRIN

Ndoshta nuk jam më i miri;

ndoshta nuk jam më i mrekullueshmi;

ndoshta nuk jam më i mençuri;

ndoshta nuk jam më i pafajshmi;

mirëpo kur vjen te unë një i pikëlluar.. e dëgjoj.

kur shoku im më thërret për një nevojë.. i ndihmoj.

derisa edhe nëse korri therë.. për lulen do të mbetem e mbjell.

Dhe për atë që zemra i është ngushtuar.. zemra ime është e gjerë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU