XHEHENEMI PAGUHET,XHENNETI ËSHTË FALA

E dashura mot?r dhe ti i dashuri v?lla

k?to dy emra jan? relitet e jo p?rralla,

emri i par? ?sht? nd?shkim i dhimbsh?m

nd?rsa i dyti ?sht? p?rjetim i k?ndsh?m.  

 

Njeriu tregohet i pakujdessh?m reth k?tyre dy emrave

dhe me pakujdesi tenton ti shmanget realitetit,

ai e mohon edhe t? v?rtet?n vet?m p?r t? qen? zotrues i mir?sive

dhe haron se interesi pas k?saj bote mund ta b?j banor t? nd?shkimit.

 

N?se t? thuhet ty o njeri se xhehenemi paguhet

sigurisht do t? thuash,m? falni por ky em?r s’kuptohet,

dhe ashtu i t?rbuar nga emrimi i tilldo t? b?sh nj? pyetje

e p?r sqarim do t? pres?sh nj? p?rgjigje.

E sikur n? vend t? p?rgjigjes t? m?soni mbi realitetin e koh?s

dhe t? njiheni me veprat q? ju b?jn? pjestar? t? injoranc?s,

at?her? do ta kuptoni rr?nd?sin e emrit

kur do t? m?soni mbi pun?t e banor?ve t? zjarit.

 

N?se ju tregtoni dhe e pini alkoolin,duhet paguar nj? çmim

N?se ju tregtoni dhe e merni drog?n,duhet paguar nj? çmim

N?se ju tradh?toni bashk?shorten dhe b?ni zina,duhet paguar nj? çmim

N?se ju jeni mashtrues dhe i pabes,duhet paguar nj? çmim

N?se ju i fajsoni t? ndershmit dhe u trilloni g?njeshtra,duhet paguar nj? çmim

N?se ju jeni g?njeshtar dhe betoheni rrejsh?m,duhet paguar nj? çmim

N?se ju p?r interes sh?ndroheni n? vras?s,duhet paguar nj? çmim

N?se ju keni prind?r dhe nuk kujdeseni p?r to,duhet paguar nj? çmim

N?se ju jeni prind e s’kujdeseni dhe edukoni f?mij?t,duhet paguar nj? çmim

N?se ju jeni udh?heq?s dhe nuk udh?heqni me drejt?si,duhet paguar nj? çmim

N?se ju jeni borxhli dhe mohoni e nuk ktheni borxhin,duhet paguar nj? çmim

N?se jeni i pasur dhe nuk i ndihmoni t? varf?rit,duhet paguar nj? çmim

N?se jeni pundh?n?s mashtrues dhe s’paguani puntor?t,duhet paguar nj? çmim

N?se jeni puntor dhe pun?s s? dedikuar s’ja jepni hakun,duhet paguar nj? çmim 

N?se jeni tregtar ziliqar dhe manipuloni me peshoren,duhet paguar nj? çmim

E ti o mot?r q? s’je e mbuluar dhe e mohon at?,dije se ke p?r t’paguar nj? çmim.

E kur krijesat i thyejn? urdh?rat e Krijuesit meret nj? vendim

padyshim se p?r mos nd?gjim do paguajn? nj? çmim

Dikush me nder,e dikush me para

Dikush me besim,e dikush me vlera

Dikush me respekt,e dikush me ikje

Dikush me dhimbje,e dikush me humbje

Dikush me jet?,e dikush me familje.

Dijeni se çmimet e dunjas paguhen sipas vler?s s? m?katit

Nd?rsa t? njejtat n? paamshueshm?ri paguhen me nd?shkim t? zjarrit.

 

N?se t? thuhet se xhenneti ?sht? falas p?r ty o njeri

sigurisht i buz?qeshur do pyes?sh me krenari.

M? falni por kjo si ka mund?si?

dhe p?rgjigjen do ta pres?sh me knaq?si.

 

I dashuri v?lla dhe ti e dashura mot?r

N?se faleni n? xhami apo sht?pi,namazi ?sht? falas

N?se agj?roni muajin e Ramazanit dhe jasht tij,agj?rimi ?sht? falas

N?se luteni p?r ndihm n? v?shtir?si,lutja ?sht? falas

N?se p?r mir?si faleminderoheni,faleminderimi ?sht? falas

N?se n? rrug? t? All-llahut flijoni veten,flijimi ?sht? falas

N?se p?rkujdesi dhe dashuria e prind?rve t? sjell? lumturi,lumturia ?sht? falas

N?se me lindjen e f?mij?s g?zoheni,g?zimi ?sht? falas

N?se jepni zeqatin dhe sadakan,dordh?nja ?sht? falas

N?se i ndihmoni jetimat dhe nevojtar?t,ndihma ?sht? falas

N?se pasuri e sh?ndet sakrifikoni n? rrug? t? All-llahut,sakrifica ?sht? falas

N?se pjes?t e trupit i shfryt?zoni pa pages,dijeni se edhe krijimi juaj ishte falas.

I dashuri v?lla dhe ti e dashura mot?r

Ç’do vep?r q? b?het n? em?r t? All-llahut ?sht? falas

Por t? njejtat n? Ahiret do t? shp?rblehen pa mas

me drejt?sin e Tij absolute do t’peshohen

besimtar?t shp?rblehen e jobesimtar?t nd?shkohen

Prandaj peshohuni para se t’ju peshojn? dhe pendohuni q? t’mos ju nd?shkojn?.

 

                                                          Shkruar nga: Xhemshit Jusufi

                                                                                   09.Dhjetor.2013