URIME FILLIMI I VITIT SHKOLLORË

SOTË DITË E HËNË 4 SHTATORË,KJO DITË,DUHET TË JETË DITË GËZIMI.ANDAJ URIME:NXËNËSVE ARSIMTARËVE,PRINDËRËRVE,PËRGJEGJËSVE TËSHKOLLAVE,MIRËMBAJTËSVE TË TYRE,DHE TË GJITH ATYRE QË KONTRIBUOJNË PËR ARSIMIMIN E BIVE DHE BIJAVE TONA.
ALLAHU TË GJITHËVE IU DHASHTË SHËNDETË DHE VULLNETË PËR KËTË MISION TË SHEJNTË.
ALLAHU TË GJITHËVE JU NDIHMOFTË DHE JU BEKOFTË.