TURPI CILËSIA MË E MIRË E GRUAS!!

Iku xhelozia nga burrat!

U mbyt turpi tek gratë!

Po ta dinit se sa e pëlqen gruaja xhelozinë tek burri,

Dhe sa e donë burri turpin tek gruaja, s’do t’i braktisnit kurrë!

Në jetën e përditshme  u shtuan të ligat dhe gjynahet, mëkatet dhe të këqijat!

Ai që nuk është i edukuar me turp, e ka mundësinë të bën çfarë të dëshiron!

Sa madhështor që është Islami, atëherë kur e ngriti lartë çështjen e turpit!

Dhe e bëri të jetë cilësia më e mirë e gruas!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU