TRI PERIUDHAT E JETËS QË TË BËJNË TË QESHËSH!

Tri periudha të jetës të bëjnë të qeshësh:

1. Periudha e rinisë:

E posedon kohën + fuqinë, mirëpo, jo edhe pasurinë!

2. Periudha e angazhimit dhe e punës:

E posedon pasurinë + fuqinë, mirëpo, jo edhe kohën!

3. Periudha e pleqërisë:

E posedon kohën + pasurinë, mirëpo, jo edhe fuqinë!

Kjo është jeta!! Kur të jep diçka, merr nga ti diçka tjetër!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU