SHFRYTËZOI TË GJITHA KOHËRAT

Gjatë kohës kur je i lumtur “falënderoje Allahun”.

Gjatë kohës kur je nervoz “ki mendim të mirë për Allahun”.

Gjatë kohës kur je i qetë “përmende Allahun”.

Gjatë kohës kur ndjen dhembje “ji i bindur në mëshirën e Allahut”.

Në të gjitha kohërat banë shumë istigfar (kërko falje nga Allahu), se Ai është Mbikëqyrës dhe që i përgjigjet lutjeve të robërve të Tij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU