SA I CUDITSHËM ËSHTË NJERIU

All-llahu e krijoi,por njeriu Allahun e mohon.
Allahu ia mësoi të folurit,por ai për Allahun keq folë.
Allahu e furrnizonë,por ai Atë nuk e falënderonë.
Allahu i jep pasuri,por ai përmes pasurisë, Allahun e hidhëronë.
O njeri,cka të mashtroi ty,që ia ktheve shpinën Zotit tendë fisnik.Kur‘an.

Shkruar nga hoxhë Zekerija Bajrami.