RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

  1. Mos e urre askënd edhe nëse dëmi i tij ndaj teje është shumë i madh.
  2. Mos u mërzit asnjëherë dhe bëj dua shumë.
  3. Jeto modest, sado që je i madh.
  4. Beso se do të ndodhë e mira, sado që të jenë të mëdha problemet e tua dhe ki mendim të mirë për Allahun.
  5. Jep shumë edhe nëse ti privohesh nga ajo.
  6. Buzëqeshu edhe nëse në zemrën tënde rrjedhin pika gjaku.
  7. Mos e ndërpre lutjen për vëllain tënd në mungesën e tij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU